Ridderne i Ordo Ignis

Les litt om noen av aktørene i Ordenen. Her er det også litt informasjon om personen som forsøkes gjenskapt (fiktiv eller reel), samt litt om den som gjenskaper. 
Mer informasjon om den enkelte kan finnes ved å klikke på våpenskjoldet eller bildet.

Text in english...
 
(There are links that leads to more info and pictures of the individual knights..)


Eirik Einarsön Schanke

Motto: Auribus Teneo Lupum 
(Jeg holder ulven i ørene)
Heraldikk:
Gules, a fleur-de-Lys Argent 
Gjenskapes av:
Erik Ryen

Kort resyme:
Erik Ryen er etterkommer av Schanke slekten (Røros linjen). Linjen går også tilbake til Ridder Ørjan Karlsson (1400 – ca 1472)som ble slått til ridder i Nidaros under kroningen av Kong Karl Knutsson Bonde i 1449. 

Erik har valgt å  portretterte en fiktiv personen med navn Eirik Einarsön Skanke, født ca 1320

 

Bjarne Erlingsson

Motto: Quidquid ågas, prudenter ågas, et respice finem
Heraldikk: 
Argent a dexter yellow griff rampant.
Gull Griffin på rød bunn.
Gjenskapes av: Bjørn Gundersen

bjorn1.jpg (39503 byte)
Kort resyme: 
Bjarne Erlingsson ble født engang mellom 1310 og 1320. Hvordan vet vi det?  Faren var født i 1292 og kan godt ha hatt barn allerede i 1310. Han var sønn av drottsete Herr Erling Vidkunnsson i Giske og dermed en arving til en av de rikeste godsene i Norge.

 


Kirsten Tygesdatter Lunge

Motto:
Heraldikk:  
Gjenskapes av: Camilla Valsø Hansen

Kort resyme:
Slekten Lunge er uradel fra Sjælland, og både våpen (tre liljer) og slektsnavn, føres fra midten av 1200 tallet av Olaf Lunge. Fra en start som fogdeadel nådde slekten i løpet av Valdemar Atterdags regjering opp blant rikets mektigste og godsrikeste herrer. Slektens politiske innflytelse kuliminerte under dronning Margrete og Erik av Pommern. Selv om slekten var godt forgrenet, døde den ut i mannslinjen med ridderen Oluf Olufsen Lunge (ca 1480)

 


Lady Vibeke


Motto:
Heraldikk:  Sehested: 3 white leaves on a blue field.
Gjenskapes av:
    
Vibeke Sehested Gresseth

Kort resyme:

 

 

 

 


Ridder Thomas


Motto: Fiat Justitia pereat mundus.
(må rettferdigheten gå sin gang, selv om verden går under)
Heraldikk:  Per Cross Vert and Sable, two Swords Paleways Argent, Pommelled and Hilted Or in fess, a Spear Paleways Or, Steeled Argent.
Gjenskapes av: Thomas Andersen

Kort resyme:

 

Lady Kirsti


Motto:
Familiesymbol:  
Gjenskapes av:
       Kirsti Merethe Arnesen

Kort resyme:

 

 

 

 


 

Lady Margaretha


Motto:
Heraldikk:  
Gjenskapes av: Margaretha Tegnander

Kort resyme:

 

 

 

 


 

Lady Winnie


Motto:
Heraldikk:  
Gjenskapes av: Winni Lian

Kort resyme:

 

 


 

Lady Kine


Motto:
Familiesymbol:  
Gjenskapes av: Kine Haaker

Kort resyme:

 

 

 

 


 

Lady Nina


Motto:
Familiesymbol:  
Gjenskapes av: Nina Heilemann

Kort resyme: