Vil du bli medlem av Ordo Ignis?

Foreningen er åpen for alle som har sammenfallende interesser slik de er beskrevet i våre vedtekter.

Selvfølgelig er det ikke ventet at alle skal eller vil være like engasjert, så det må være litt opp til hver enkelt hvor mye man deltar. Men det forventes at man er med på et minimum av aktiviteten, og man kan bidra med noe til foreningens fremme.

Ordenen har jevnlige møter med ulike tema og innbydte foredragsholdere, samt ukentlige treninger i kamp og ridning. Vi arrangerer også turneringer/banketter med middag og god drikke. Det hender også at medlemmene reiser i in og utland for deltagelse i andre ridderturneringer og for å treffe andre likesinnede grupper.

Husk at dette er en organisasjon drevet av frivillige som brenner for vårt tema, og uten noen som helst form for kompensasjon, og det er denne innstillingen vi forventer fra nye medlemmer også! :-) 

Hvis du er interessert, så send oss en mail (se kontaktsiden).
Fortell oss hvem du er og hvorfor du er interessert og hva du ønsker å oppnå med medlemsskapet.

mvh
Styret