Ordo Ignis i samarbeide med Olavsfestdagene arrangerer turnering under årets festdager!
Siste gang Ytre Kongsgård i Trondheim var fylt med riddere til dyst var i 1449 og 1450 – da kjempet ridderne om en plass i Kongens hær. Vi gjenopptar tradisjonen og inviterer til ny dyst – og inviterer til turnering over tre dager!  Første turneringsdag er torsdag 2.august 2012.
Les mer om turneringen her

 

NRK benyttet Ordo Ignis til å lage en episode av Newton i 2011. Du kan se den her.

Ridder fra Ordo Ignis sikret VM-seier i Frankrike i 2010! Les mer..

 

 Ordo Ignis er en forening med fokus på norske riddere i strid og turnering. Foreningens formål er å samle kunnskap om bekledning, våpen, utrustning, kamp og ridder turneringer, i norsk høy-middelalder (ca. 1200 – 1500), samt kunne rekonstruere samme på best mulig måte. Foreningens medlemmer søker å formidle denne kunnskap til publikum og medlemmer på en faglig tilfredsstillende måte. Dette skjer i hovedsak gjennom deltagelse på historiske arrangement i Norge, Europa og i verden ellers. Ordo Ignis ble etablert i 1997 og har deltatt på mange ulike middelalder arrangementer i inn og utland, bl.a Sulmona i Italia, Herstmonceux i England, Horsens i Danmark og IJA turnering på NewZealand. Ordo Ignis har også deltatt i en norsk film med riddere som hovedfokus.
 


Når det gjelder riddere og deres utrustning og utstyr var ikke forholdene i Norge særlig forskjellig fra Europa. Noen norske riddere reiste på korstog til Midtøsten og Jerusalem, andre deltok på ridderturneringer i Europa, som for eksempel turneringene i Kalmar i 1337 og i Rostock 1311.

Den nordiske turneringsterminologien er hovedsakelig lånt fra tysk, og har som på kontinentet betegnet forskjellige former for ridderspill. Et ridderspill ble delt opp i to kategorier: dyst og bohord. En dyst var en tvekamp mellom to riddere til hest, mens en bohord var en gruppekamp mellom to kjempende ridderskarer. Dysten kan foregå i to former; enten som stikken, hvor man kjemper med stumpe lanser, eller som renden, hvor man kjemper med skarpe lanser. En tredje form for dyst var fotkamp, hvor man kjempet mot hverandre til fots med stumpe sverd eller stridskøller.

I Norge ble turneringer hovedsakelig arrangert i forbindelse med kroninger, fyrstemøter og kongelige bryllup. Slike ridderturneringer vet vi fant sted i Trondheim i forbindelse med kroningen av kongene Karl Knutsson Bonde (år 1449) og Kristian den I (år 1450).

 'Kunnskap om fortiden beriker fremtiden'

 


 
Ordo Ignis is a member of the IJA

International Jousting Association

and is the Controlling body of Norway
 

 

Fortell en venn om dette stedet!

Fortell en venn om dette stedet 


Webmaster: Erik Ryen