Tidens dyreliv – noen glimt

Sveits 1225
Biskopen av Lausanne, Guillaume d'E cublans, har ved en rettslig kjennelse forvist ålene, som i store mengder lever i Genfersjøen, til et begrenset område av sjøen og dømt dem til ikke mer å forlate dette området. I Chur i Graubünden har dommerne ved provinsdomstolen stevnet oldenborrelarvene som spiser opp planterøttene, for retten. Da dommerne anser dem for Guds skapninger, har de forvist dem til en skog langt borte og pålagt dem aldri mer å komme tilbake og gjøre skade på åkrene. De to dommene er avsagt med hjemmel i et dekret der det heter: «... Alle skapninger er underlagt Gud, skaperen av kirkeretten. Altså er også dyrene underlagt bestemmelsene i den. Alt som fins, er skapt for menneskets skyld, og det ville være en underkjennelse av skaperånden hvis man godtok skader utrettet av dyr. Religionen påbyr altså at det skal settes opp feller for fugler og andre dyr som ødelegger avlinger. Dette ifølge evangelisten Markus: «Og treet som ikke gir noen frukt, skal hugges ned og kastes på ilden.»»

Ravenna 1231
Til riksdagen ankom keiser Fredrik 2. etter tilbakekomsten fra femte korstog med et praktfullt følge: Elefanter, dromedarer, løver, hvite falker og mange andre dyr som ikke
er vanlige i Italia, ledsaget hoffet hans. Noen av de fremmedartete dyrene ble ført i sølvkjeder av små negergutter.

Roma 1235
I bullen der pave Gregor 9. fordømmer kjetteriet, beskylder han katharene formelt for å ale opp svarte katter. (Svarte katter gikk for å være djevelens symbol.)

Paris 1254
Kong Ludvig 9. har skjenket sin svoger, kong Henrik av England, den elefanten som han hadde med seg hjem fra Det hellige land. Til underhold av dyret har bystyret i London fått
innredet en særskilt bygning på byens bekostning.

Etiopia 1257
Kongen av dette landet har sendt keiseren i Konstantinopel en sjiraff som daglig blir leiet rundt i gatene til forlystelse for folket.

Portugal 1294
Kongen av Portugal, den populære Denis var på jakt i fjellene omkring Beja da han befant seg overfor en stor bjørn som styrtet løs på ham og rev både kongen og hans ridedyr om
kull. Kongen kastet seg likevel modig over dyret, kjørte den lange dolken sin inn i kroppen på bjørnen og gjennomboret hjertet og innvollene. Til minne om denne jaktturen har undersåttene fanget en bjørn til kongen. Den er blitt sendt til kongens gods i Fuellas, der den er en attraksjon for hoffets adelige kvinner og menn.

Frankrike 1300
En irsk matros, Patrick Walton, som var eneste overlevende etter en fryktelig ulykke på atlanterhavskysten, har funnet hvordan man kan oppdrette spiselige blåskjell i store mengder. Walton forteller nå detaljert om dette. Han hadde nemlig forsøkt å fange noen sjøfugler for å få noe å spise, derfor hadde han spent opp garn mellom to pæler på sjøbunnen. Da kunne han iaktta hvordan blåskjell festet seg i garnet. Tidligere hadde de sittet i store klaser på pælene. Nå har den idérike irlenderen rammet ned hundrevis av pæler, som skulle gi ham et rikt utbytte.

England 1305
Bøndene har funnet en utvei til, å omgå de kongelige jaktbestemmelsene som forbyr dem å bruke hunder når de forfølger hjort og villsvin. Det har nemlig faktisk lykkes noen tømmerhoggere i grevskapet New Forest å dressere svin og oppspore viltet med dem. Men det har hittil ikke lykkes noen å finne ut hvilke djevelske metoder de har benyttet seg av for å nå sine uhederlige mål.

Sveits 1374
Dommerne i byen Basel har dømt en hane til døden. Den var tiltalt for en forbrytelse mot naturen idet den hadde lagt et egg. Som straff ble den sammen med egget brent på bålet som var reist på Kuhlenberg.