Forord

Disse kompendiene er satt sammen fra mange kilder, hvor noe er hentet fra internett. Vi kan IKKE garantere at all informasjon er korrekt! Vi vil fortsette med kildekritikk fortløpende, og forøke å oppdatere etter hvert som vi finner fragmenter som endrer på vår oppfattning.

Norge har en rik tradisjon på riddere, men er fattig på ridderordner. Det kan ha eksistert noen form for broderskap mellom de enkelte riddere, men neppe noen form for orden slik man så i andre land. Ordo Ignis ønsker å rette søkelyset mot riddere i Norge, deres liv og levned. Vi ønsker også å vise utviklingen i personlig utstyr fra en skutilsvein og fram til en ridder ca 1550. Ordenens medlemmer tillates derfor å framstille en person som kunne ha levd ut fra den tidsepoke som interesserer den enkelte mest. Vi har tatt utgangspunkt i Hellige Olav og hans liv og de myter som kom til i århundrene som fulgte. Nettopp fordi slike myter kunne tenkes å ha tiltrukket seg Norske og utenlandske riddere, og inspirert dem til å danne en form for brorskap. Særlig med tanke på den status Nidarosdomen etter hvert fikk som pilegrimsmål.

Norsk middelalder har lenge vært gjemt under et "glemselens slør". Ordo Ignis tar mål av seg på å bringe denne "tapte" kunnskap frem i folks minne. Ordenens farger er rødt og hvitt (sølv), hvor rødfargen representerer den ild som skal "brenne" bort "glemselens slør" og hvitt den kunnskap som kommer frem.