Ordenens opphav og intensjoner:

Ordo Ignis ble stiftet 25 juni 1997 av Erik Ryen, Øyvind Moe, Bjørn Gundersen og Egil Moe. 1999 var ordenens første offisielle år. Intensjonene er nå nedfelt i foreningens vedtekter.


Nedenfor er gjengitt noe av vedtektene som omtaler intensjonene med foreningen.

Vedtekter

§1: Navn

1.1 Foreningens navn er ’Ordo Ignis’.

1.2 Ordo Ignis sine farger er rødt og hvitt (sølv), hvor rødt representerer den ’tapte kunnskap’ og hvitt ervervet kunnskap. Foreningens logo blasoneres slik: ’Gules, a fess indented argent’ – hjelmpryd er en korsfarerhjelm sett fra siden med krans og kort mantling i Ordo Ignis sine farger. Jfr. offisiell logo som ligger ved disse vedtektene.

 §2: Fokus

2.1: Foreningens fokus er på norske riddere i strid og turnering.

2.2: Ordo Ignis sin hovedaktivitet er historisk kamp og ridderturneringer.

2.3: Det historiske skal ligge i bunn av alt Ordo Ignis foretar seg.

2.4: Ordo Ignis skal søke samarbeid med foreninger/grupper som har samme interesse.

 §3: Formål

3.1: Samle kunnskap om bekledning, våpen, utrustning, kamp og ridderturneringer, i norsk høymiddelalder (ca. 1200 – 1500), samt kunne rekonstruere samme på best mulig måte.

3.2: Foreningens medlemmer skal formidle denne kunnskap til publikum og medlemmer på en faglig tilfredsstillende måte. Dette skal i hovedsak skje gjennom deltagelse på historiske arrangement i Norge, Europa og i verden ellers.

3.3: Ordo Ignis er politisk og religiøst uavhengig og skal ikke diskriminere etter etnisk, religiøs, kjønnsmessig eller politisk tilhørighet.

§4: Medlemsskap

4.1: Som medlemmer i foreningen kan opptas enhver som har fyllt 18 år og som søker medlemskap, og derved aksepterer foreningens reglement.

....