KristinDagene på Skaun 2007

Ordo Ignis holdt oppvisning på Grønnesset på søndagen.

 


Prinsesse Margaretha
hadde utfordret alle riddere
til å sloss om hennes hånd!

 Ridder Erik tok opp

hansken og møtte til
tvekamp!Mens de kjempende gjorde
seg klare var det som seg hør
og bør på en turnering
underholding av forskjellig
slag.

Prinsessens terner venter
spent på utfallet...

En soldat som hadde ytret
noen ukvemsord under
turneringen ble behørig
satt på plass...


Ridder Erik kunne jublende
konstantere at prinsessen var
fornøyd med innsatsen!