Ridderen til hest

En ridder uten sin hest er vel rimelig utenkelig. Hesten var helt klart en meget viktig del av den funksjon ridderen hadde. Selve order ridder kommer ifra ordet rytter. På orginalspråket (fransk) er også ordet for ridder basert på ordet for hest. I datidens krigføring utgjorde hesten helt klart et stort fortrinn, og hesten ble derfor meget viktig. Dette vises også på denne skissen som viser hvordan hesten ble beskyttet i rustning på lik linje med ridderen.

The knight when mounted. A knight without his horse is an unthinkable notion. The horse was most definetly of vital imprtance to the knights’ functions. In norwegian the knight is called ’ridder’ – a word derived from the german ’Ritter’ and kin to the english ’rider’. In french, the knight is called chevalier, also a word with connotations to the horse. In contemporary warfare, the horse represented a tremendous advantage, thus making it very important. This is illustrated well in this scetch, depicting how the horse would be armored to almost the same level as the knight.


TRENING TIL HEST

Ordo Ignis har også tatt i bruk hesten, og vi holder oppvisninger også på hesteryggen. Vi har idag en hestegruppe som trener på hest jevnlig. Noen har egen hest mens andre leier (har hest på for). Noen trener iført rustning. mens andre trener på det vi kaller "soft-kit" dvs tekstiler (korrekt middelalderdrakt) og ikke stål. Vi fokuserer på noen av de klassiske konkurransene som ble benyttet i turneringer i middelalderen. Denn formen kalls Skill at Arms og inkluderer:


QUINTANA
Et treningsapparat som består av et skjold og en motvekt som er satt på en påle og som kan rotere. Når lansen treffer skjoldet vil figuren svinge rundt og motvekten vil kunne treffe ridderen om han ikke passer seg og har god nok fart forbi.

"SARACENER"
En øvelse der ridderen skal slå ned annenhver "kloss" som er stilt opp på rekkverket med jevne mellomrom. Halvparten av dem er "fiender" mens den andre halvparten er "venner". "Klossen" er egentlig 2 klosser, en stor oppå en litt mindre. Det er helst den lille som skal treffes av sverdet idet ridderen galopperer forbi. En annen variant (og den mest brukte) av denne øvelsen er der det brukes kålhoder (eller epler!) som da skal kløves av sverdet.

RINGER
Denne øvelsen har mange former, det kan være å tre ringer med forskjellig størrelse inn på lanse eller spyd når du galloperer forbi, eller også å fange ringer med sverdet, både høyt og lavt. Øvelsen (der spydet eller en lett lanse holdes som en lanse i dysten) brukes også til å trene presisjon med lansen for dyst.

SPYD
Spydet er et gammelt våpen og ble også brukt fra hesteryggen. Det er også forgjengeren til de tunge lansene som dukket opp senere i ridderturneringer.  Spydet kan brukes til enten å stikke mål med uten å slippe det, eller til å kastes mot et mål. Spydets hastighet, som er summen av rytterens kastearm og hestens fart, kan gi det ganske stor kraft!

Mounted training
The Ordo Ignis has taken to the horse. A growing number of members are taking riding-classes, and we’re also in the continuing process of training new horses.
Most members (IJA level1) are doing Skill at Arms, which among other things consist of:

Quintain
A contraption consisting of a wooden shield mounted on a beam with a counter-weight upon a pole. When the lance hits the shield, it will swing round, and the counter-weight will strike the knight out of the saddle unless the horse is fast enough, and the knight agile enough.

The "saracen"
A test in which the knight is required to strike down every other of a row of wooden blocks lined up on a railing. Half the blocks are enemies, the other half friends. These blocks should ideally be two blocks, a smaller one placed a top a larger one, so that when the knight strikes he should strike the smaller one (the "throat").

The spear.
The spear is an very old weapon, and was also widely used from horsback. (All the way up until world war I!)